Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát thực hiện các kết luận thanh tra còn tồn đọng trên địa bàn huyện
False 1687Ngày cập nhật 09/07/2024
ảnh minh họa

Ngày 03/7/2024, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, chủ trì cuộc họp rà soát việc thực hiện các Kết luận thanh tra còn tồn đọng trên địa bàn huyện. Tham dự cuộc họp có Chánh Thanh tra huyện; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Lao động TBXH, Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai; đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

 

Sau khi nghe Chánh Thanh tra huyện báo cáo tiến độ thực hiện các Kết luận thanh tra trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Thực hiện Kết luận Thanh tra số 206/KL-TTr, ngày 21/5/2021 của Bộ Lao động-TB&XH

- Đề nghị các địa phương liên quan tiếp tục làm việc đối với 31 trường hợp đề nghị bổ sung hồ sơ, giấy tờ có liên quan theo Kết luận thanh tra. Trường hợp không có giấy tờ để bổ sung thì tạm dừng hưởng chế độ.

- Phòng Lao động, TB&XH huyện tham mưu UBND huyện báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động-TB&XH tỉnh về những khó khăn đối với việc truy thu tiền đối với các đối tượng bị truy thu theo kết luận thanh tra.

2. Kết luận Thanh tra số 269/KL-TTr ngày 06/5/2015 của Chánh Thanh tra tỉnh

- Việc thu tiền khai thác cây trồng Dự án 661: Đề nghị UBND xã Thượng Long làm việc với ông Phạm Văn Cường-Nguyên Chủ tịch UBND xã Thượng Long thu và nộp vào tài khoản tạm giữ; nếu không thực hiện thì báo cáo với cơ quan chủ quản của ông Phạm Văn Cường. Thời gian hoàn thành trước ngày 12/7/2024

- Đối với 75 trường hợp lấn chiếm để trồng rừng sản xuất diện tích 700.457m2 tại xã Hương Phú. Đề nghị UBND xã Hương Phú tiếp tục thông báo kê khai đăng ký đất đai, xác minh nguồn gốc, thời điểm, tình trạng sử dụng đất để phân loại cụ thể từng trường hợp để đề xuất phương án sử lý

- Đối với 20 trường hợp cán bộ Hạt kiểm lâm sử dụng với diện tích 515.404m2 đất lâm nghiệp tại xã Hương Phú, đề nghị UBND xã Hương Phú chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan rà soát xác định đối tượng sử dụng, xác minh làm rõ thời điểm sử dụng đất, xem xét điều kiện và đối chiếu các quy định của pháp luật để tham mưu UBND huyện thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp đã chuyển nhượng, tiếp tục thông báo đăng ký kê khai về nguồn gốc, thời điểm sử dụng, hiện trạng sử dụng, diện tích đất do các đối tượng đang sử dụng; tiến hành phân loại cụ thể để tham mưu UBND huyện.

Giao UBND xã Hương Phú xây dựng lịch cụ thể và chủ trì thực hiện.

3. Kết luận thanh tra số 270/KL-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh

Sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất đã trình, đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch sử dụng đất.

4. Kết luận thanh tra số 01, 05, 06 của Chánh Thanh tra huyện tại xã Hương Xuân

- Đề nghị UBND xã Hương Xuân, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02 quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn tại thôn 10 và điểm thôn 8, thôn 9.

- Đối với diện tích 06 hộ lấn chiếm theo kết luận Thanh tra số 06, đề nghị UBND xã làm việc với các hộ yêu cầu tháo dỡ phần lấn chiếm.

5. Kết luận Thanh tra số 02/KL-UBND của Chủ tịch UBND huyện tại UBND thị trấn Khe Tre

- Việc thu hồi 17,5 ha đất của 09 hộ tại Đồi thông: Thị trấn Khe Tre xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để thực hiện.

- Việc cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất ở cho các hộ khu vực dọc theo Đồi Thông: UBND thị trấn Khe Tre chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xem xét rà soát các quy hoạch liên quan để tham mưu UBND huyện.

6. Kết luận thanh tra số 02/KL-UBND ngày 08/8/2022 và Kết luận thanh tra số 04/KL-UBND ngày 28/10/2021 của Chủ tịch UBND huyện tại Thượng Quảng

- Còn 02 trường hợp lấn chiếm công trình trên đất theo Kết luận Thanh tra số 02, đề nghị UBND xã Thượng Quảng làm việc với hộ gia đình và tiến hành tháo dỡ hoàn thành trước 20/7/2024.

- Vướng mắc đối với 04 trường hợp theo Kết luận số 04, giao Thanh tra huyện chủ trì, mời Phòng Tài nguyên- Môi trường, Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai, UBND xã Thượng Quảng để bàn phương án giải quyết, báo cáo UBND huyện trước ngày 25/7/2024.

7. Kết luận Thanh tra số 04/KL-TTr ngày 24/9/2018 của Thanh tra huyện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tình hình sử dụng đất của các hộ dân tại khu vực chợ Thượng Long

Đề nghị UBND xã Thượng Long làm việc với 02 trường hợp chưa đủ cơ sở để thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận QSD đất do chưa thực hiện việc giao nộp Giấy chứng nhận QSD đất khi đã có quyết định thu hồi Giấy chứng nhận QSD đất (Phạm Văn Cường, Phạm Văn Mới). Thời gian hoàn thành trước ngày 15/7/2024.

8. Đề nghị UBND xã Thượng Long báo cáo kết quả kiểm điểm việc thực hiện Kết luận thanh tra số 666/KL-TTr, ngày 24/6/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh, gửi Thanh tra huyện để cung cấp tài liệu kiểm chứng về Thanh tra tỉnh.

9. Đối với Kết luận thanh tra số 269/KL-TTr ngày 30/11/2023 của Chánh Thanh tra huyện

- Đề nghị UBND xã Hương Sơn hoàn thành việc thu hồi nộp trả ngân sách huyện, ngân sách xã theo đúng Kết luận thanh tra và các văn bản chỉ đạo thực hiện.

- Thanh tra huyện theo dõi việc thực hiện của UBND xã Hương Sơn, báo cáo Chủ tịch UBND huyện và Thường trực Huyện ủy trước ngày 25/7/2024 để có biện pháp xử lý nếu không thực hiện.

 

Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.104
Truy cập hiện tại 108