Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp rà soát phương án bố trí giao đất ở tại dự án ổn định dân cư Thượng Long, Hương Hữu
False 2735Ngày cập nhật 04/06/2024
ảnh minh họa

Ngày 29/5/2024, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp rà soát phương án bố trí giao đất tại dự án ổn định dân cư xã Thượng Long, Hương Hữu. Tham dự có Trưởng Phòng Tài nguyên -Môi trường, Trưởng Phòng Dân tộc, Phó trưởng Phòng Tài chính- Kế hoạch, Phó trưởng Phòng Kinh tế- Hạ tầng, Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Thượng Long, Hương Hữu.

 

Sau khi nghe Chủ tịch UBND 2 xã báo cáo phương án bố trí giao đất ở tại dự án ổn định dân cư xã Thượng Long, Hương Hữu; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Đề nghị UBND xã Thượng Long, Hương Hữu bổ sung hoàn chỉnh lại phương án bố trí giao đất ở tại dự án ổn định dân cư. Căn cứ Quyết định 1719/QĐ-TTg, Thông tư 22/2022/TT-UBDT và các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định để rà soát lại các đối tượng và lập danh sách, trình UBND huyện phê duyệt trước ngày 15/6/2024.

2. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, bàn giao cục bộ cắm mốc, phân lô hoàn trước ngày 10/6/2024.

3. Đối với lập quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn của 02 Dự án Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư xã Hương Hữu, Thượng Long:

- Giao UBND xã Thượng Long, Hương Hữu làm chủ đầu tư thực hiện lập quy hoạch.

- Phòng Kinh tế- Hạ tầng huyện hỗ trợ việc xây dựng quy hoạch chi tiết.

- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu UBND huyện cấp kinh phí thực hiện quy hoạch.

4. Phòng Tài nguyên- Môi trường, Phòng Dân tộc: Làm việc với Sở, Ban liên quan đối với kiến nghị những vướng mắc liên quan đến việc giao đất và các chính sách đối với việc bố trí dân cư tại Thượng Long, Hương Hữu.

 

Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.015.518
Truy cập hiện tại 2.607