Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024
False 8140Ngày cập nhật 20/01/2024
Bản dồ

Ngày 07/12/2023, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 109/NQ-HĐND về thông qua danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh năm 2024, cụ thể như sau:

         

          - Thống nhất danh mục 125 công trình, dự án cần thu hồi đất.

        - Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng

        - Tiếp tục thực hiện 294 công trình, dự án cần thu hồi đất và 142 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa và đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác của các năm 2022 và 2023 theo đúng quy định của Luật Đất đai.

        - Hủy bỏ 66 công trình, dự án cần thu hồi đất và 41 công trình, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác đến nay chưa triển khai thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.002.312
Truy cập hiện tại 1.746