Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Nam Đông tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá tình hình và định hướng nhiệm vụ năm 2024 cho các xã, thị trấn
False 10557Ngày cập nhật 18/11/2023

    Thực hiện chương trình làm việc, sáng ngày 09/11/2023, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện có buổi làm việc để kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đối với Đảng ủy thị trấn Khe Tre và Đảng ủy xã Hương Lộc.

 

     Năm 2023, Đảng bộ thị trấn Khe Tre đề ra 12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội , đến nay đạt 11/12 chỉ tiêu, 01 chỉ tiêu không đạt: thu ngân sách trên địa bàn đơn vị được hưởng. Về công tác xây dựng Đảng, đến nay có 05/06 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, còn 01 chỉ tiêu phát triển đảng viên dự kiến đạt vào cuối năm.

    Đối với Đảng bộ xã Hương Lộc, năm 2023 có 11/12 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra đạt và vượt kế hoạch; có 01 chỉ tiêu không đạt đó là: Tỷ lệ người lao động trong độ tuổi tham gia BHXH. Về công tác xây dựng Đảng đề ra 08 chỉ tiêu, có 07 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, 03 chỉ tiêu chưa đánh giá; có 01 chỉ tiêu không đạt (kết nạp đảng viên).

   Tại buổi làm việc, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể huyện đã đánh giá, phân tích những việc làm được và chưa được của 02 đơn vị; qua đó đưa ra định hướng trong thời gian tới, để địa phương tập trung lãnh, chỉ đạo phát triển toàn diện hơn nữa trong năm 2024.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm – TUV, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao tinh thần chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ của 02 đơn vị. Đồng thời định hướng, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đối với Đảng ủy thị trấn Khe Tre, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị Đảng ủy, UBND thị trấn trên cơ sở ý kiến của các ban, ngành khẩn trương điều chỉnh số liệu hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2024 cho phù hợp, sát với tình hình thực tế, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng từng chỉ tiêu; tập trung nguồn lực thực hiện hoàn thành các tiêu chí đô thị văn minh chưa đạt, đạt thấp để hoàn thành hồ sơ, đề nghị công nhận vào quý I năm 2024; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đặc biệt làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; xác định lợi thế của điạ bàn để có hoạch định phát triển cho phù hợp; rà soát kỹ các hạn chế, khuyết điểm, các kết luận thanh tra để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.

Đối với Đảng ủy xã Hương Lộc, đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu cần nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy, điều hành, quản lý của chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; rà soát mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020 -2025 để xây dựng hệ thống chỉ tiêu năm 2024 cho phù hợp; vận động nhân dân chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả; xây dựng sản phẩm chủ lực của địa phương, có liên kết theo chuỗi giá trị; chủ động trong công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý; nâng cao chất lượng tổ chức đảng và đảng viên; phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nâng cao chất lượng xã nông thôn mới nâng cao.

https://huyenuynamdong.vn/

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.666.075
Truy cập hiện tại 103