Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Danh mục các dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 39886Ngày cập nhật 23/10/2018

Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Đông giai đoạn 2016-2020. UBND huyện đã đề xuất danh mục dự thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2019, 2020 trên địa bàn huyện. Các dự án này đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Nguồn: Phòng Tài chính - Kế hoạch.

Tập tin đính kèm:
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.120.046
Truy cập hiện tại 91