Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo khảo sát, đánh giá việc thực hiện xoá mù chữ
False 3824Ngày cập nhật 18/09/2023

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo do ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên, làm trưởng đoàn vừa làm việc với huyện Nam Đông để khảo sát và đánh giá việc thực hiện công tác xoá mù chữ cho người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Tham gia làm việc với Đoàn có ông Đoàn Minh Thắng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT; ông Lê Thanh Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Nam Đông, Trưởng Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xoá mù chữ huyện cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ phục trách và giáo viên các cơ quan, ban ngành liên quan.

 

 Theo báo cáo cho thấy: hiện nay, trên địa bàn huyện tổng dân số độ tuổi từ 15 đến 60 là 17.408 người, trong đó: Số người trong độ tuổi, biết chữ: chiếm gần 90%; số người từ 15-60 tuổi mù chữ là 1.820 người, chiếm hơn 10%. Người mù chữ trong độ tuổi chủ yếu thuộc các hộ nghèo, cận nghèo đời sống kinh tế rất khó khăn nên ít quan tâm việc học; phần lớn học viên tham gia các lớp xóa mù chữ là nữ (trên 90%), độ tuổi tập trung 35 đến 45 tuổi; Chương trình thực hiện cấp học còn dài (5 năm), chương trình, tài liệu hoc tập chưa thực sự phù hợp với người học....

Trước những khó khăn của công tác xoá mù chữ, những năm qua huyện Nam Đông đã chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, lồng ghép các chương trình, đề án để thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đạt kết quả; từ năm 2018 – 2023 đã tổ chức 23 lớp xoá mù chữ với 295 người tham gia. Đồng thời, huyện chủ trương phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phát triển giáo dục và đào tạo gắn liền với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030”; chất lượng đội ngũ tham gia dạy học xóa mù chữ đảm bảo; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi…. Qua đó, có 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Thuỷ - Phó vụ trưởng vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác xoá mù chữ trên địa bàn huyện Nam Đông. Đồng thời nhấn mạnh, huyện cần tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng PCGD, XMC; thường xuyên đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; triển khai, thực hiện có hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông mới; tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; tổ chức đa dạng, phù hợp và hiệu quả các hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường; đầu tư cơ sở vật chất, đồ dùng dạy học và trang thiết bị ngày càng hiện đại; đẩy mạnh công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác quản lý, chăm sóc, giáo dục, vận động học sinh ra lớp, học sinh hoàn thành chương trình bậc học tham gia học tập ở bậc học tiếp theo.

   

 

 

Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 7.013