Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Danh mục các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018 trên địa bàn huyện Nam Đông
False 40532Ngày cập nhật 12/10/2018

I. Dự án chuyển tiếp từ năm 2017 sang năm 2018

1. Đường liên thôn 1, 2 xã Hương Hữu

- Chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hương Hữu.

- Tổng mức đầu tư: 1,1 tỷ đồng.

2. Đường bê tông thôn 4, 6, 8 xã Thượng Long

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Long.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Long.

- Tổng mức đầu tư: 1,1 tỷ đồng.

3. Đường bê tông từ nhà ông Ninh đến nhà ông Chiến, thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Lộ.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 0,33 tỷ đồng.

II. Dự án khởi công mới năm 2018

1. Đường sản xuất thôn 2, 3 xã Hương Hữu

- Chủ đầu tư: Phòng Dân tộc huyện Nam Đông.

- Địa điểm xây dựng: Xã Hương Hữu.

- Tổng mức đầu tư: 1,29 tỷ đồng.

2. Đường sản xuất A Kỳ xã Thượng Long (giai đoạn 1)

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Long.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Long.

- Tổng mức đầu tư: 1,29 tỷ đồng.

3. Đường bê tông từ sân bóng đến nhà ông Đúc thôn Dỗi, xã Thượng Lộ

- Chủ đầu tư: UBND xã Thượng Lộ.

- Địa điểm xây dựng: Xã Thượng Lộ.

- Tổng mức đầu tư: 0,27 tỷ đồng.

Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 8.517