Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phấn đấu hoàn thành xã nông thôn mới trong thời gian sớm nhất
False 1723Ngày cập nhật 24/11/2022

Chiều ngày 21/11/2022, Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện và các ban, ngành, đoàn thể huyện về kiểm tra, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tại Đảng bộ xã Hương Hữu.

 

Năm 2022, Đảng ủy xã Hương Hữu có nhiều đổi mới, cố gắng trong lãnh, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh kế - xã hội, xây dựng Đảng. Đến thời điểm hiện tại, xã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, tuy nhiên vẫn còn một số chỉ tiêu đánh giá chưa đúng thực tế; công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới chưa quyết liệt, còn 04 tiêu chí chưa đạt (nhà ở dân cư, hộ nghèo, hình thức tổ chức sản xuất, lao động qua đào tạo). Nhằm định hướng cho xã phát triển đúng hướng, trọng tâm, trọng điểm trong năm 2023 và những năm tiếp theo, tại buổi làm việc, các ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể huyện đã đánh giá, phân tích những việc làm được và chưa được của xã; đồng thời định hướng hệ thống chỉ tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp với lợi thế sẵn có, để xã tập trung thực hiện quyết liệt, bức phá trong thời gian tới.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hoài Trâm – TUV, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới vào năm 2024 đề nghị xã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm như: ban hành các nghị quyết chuyên đề về giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể, cá nhân phụ trách, đồng thời thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi nhận thức, xóa vườn tạp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hiệu quả gắn với xây dựng chuỗi giá trị, xây dựng sản phẩm chủ lực, tham gia lao động tại các công ty xí nghiệp trên địa bàn, xuất khẩu lao động…tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững, trong đó nêu cao vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên. Rà soát bộ tiêu chí nông thôn mới để triển khai thực hiện quyết liệt, cụ thể đối với từng tiêu chí chưa đạt, đạt thấp. Nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, thực hiện toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xã trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

https://www.huyenuynamdong.vn

Lê Minh Huân - Thanh tra huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.392
Truy cập hiện tại 4.666