Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Hội nghị phản biện – lấy ý kiến dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội
False 11343Ngày cập nhật 27/09/2022

Sáng ngày 22.9, UBMTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị phản biện lấy ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, giai đoạn 2022 - 2025 và những năm tiếp theo.

 

Để tăng cường hơn nữa vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông     thôn mới, đô thị văn minh”, “giảm nghèo bền vững”; thực hành dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội. Đề án đã đưa ra 8 chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu đến năm 2025, duy trì và nâng cao tỷ lệ tập hợp, thu hút quần chúng tham gia vào tổ chức chính trị - xã hội đối với Hội Nông dân 90%, Phụ nữ 80%, Đoàn viên thanh niên 80%, Cựu chiến binh 95%, đoàn viên công đoàn 95%; Mỗi cơ sở đoàn, hội xã, thị trấn: phối hợp giúp đỡ ít nhất 01 hộ thoát nghèo; xây dựng ít nhất 02 mô hình về phát triển kinh tế; Đến năm 2025, trên 80% chi đoàn, chi hội, Ban công tác Mặt trận ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong sinh hoạt và tổ chức các hoạt động....

Tại hội nghị, đã có 11 phản biện, ý kiến cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo và bổ sung, điều chỉnh, làm rõ thêm một số vấn đề: Đề án còn dài cần nghiên cứu rút gọn; tỷ lệ thu hút quần chúng tham gia vào tổ chức chính trị - xã hội đề ra khá cao khó đạt được; phấn đấu hằng năm mỗi cơ sở đoàn, hội xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 mô hình về phát triển kinh tế… Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện ghi nhận và tiếp thu ý kiến của các đại biểu và sẽ gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo để bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo Đề án.

Quỳnh Trang
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 4.742