Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc huyện Nam Đông lần thứ II, năm 2022
False 3099Ngày cập nhật 15/09/2022

Sáng ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện Nam Đông tổ chức Hội nghị Tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc huyện Nam Đông lần thứ II, năm 2022.

 

     Xây dựng gia đình văn hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng đồng thời cũng là một phong trào lớn của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Vì vậy trong những năm qua, công tác xây dựng gia đình văn hóa luôn được quan tâm thực hiện và xem đây là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng phong trào cũng như tiêu chí cơ bản để công nhận danh hiệu thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, cùng với quá trình hội nhập, nhiều yếu tố văn hóa mới du nhập vào nước ta, làm ảnh hưởng không nhỏ đến nhận thức và hành động của mỗi người; nhiều yếu tố tiêu cực đã ảnh hưởng đến giá trị đạo đức và truyền thống gia đình Việt Nam, chính vì vậy hơn bao giờ hết vai trò của gia đình và xây dựng gia đình văn hóa càng được chú trọng.

    Tại hội nghị, đã tuyên dương 20 gia đình văn hóa tiêu biểu, xuất sắc trên địa bàn huyện. Đồng thời, mong rằng các gia đình sẽ tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào về xây dựng gia đình; bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp bền vững của gia đình Việt Nam, góp phần xây dựng huyện Nam Đông ngày càng trở nên văn minh, giàu đẹp; xây dựng huyện Nam Đông trở thành huyện nông thôn mới trong thời gian tới./.

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 2.924