Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa và công tác gia đình năm 2022
False 2981Ngày cập nhật 15/09/2022

Sáng ngày 14 tháng 9 năm 2022, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa và công tác gia đình cho đội ngũ công chức văn hóa xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố; trưởng ban công tác Mặt trân thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện.

 

Sau thời gian tạm ngưng một số hoạt động do dịch covid 19, năm nay, Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai các văn bản mới trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chí, trình tự thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; Quyết định số 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 ban hành bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình…và một số kế hoạch, hướng dẫn về thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống và hóa” và công tác gia đình trong thời gian tới.

Thông qua hội nghị tập huấn, các địa phương có dịp trao đổi trao đổi để giải quyết những thắc mắc, khó khăn trong quá trình triển khai công tác ở địa phương, cơ sở.

 

 

Phòng Văn hóa và Thông tin
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 72