Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đối thoại với Công ty TNHH Kim Sora
False 5885Ngày cập nhật 15/09/2022

       Ngày 12/9/2022 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì buổi đối thoại với Công ty TNHH Kim Sora. Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Liên Đoàn lao động huyện, Huyện Đoàn; Văn phòng HĐND và UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kim Sora.

 

Sau khi nghe Đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Kim Sora báo cáo tình hình kinh doanh trong thời gian qua và những khó khăn đó là: Doanh thu đạt thấp, ý thức làm việc của công nhân còn hạn chế và đòi hỏi các chế độ cao dẫn đến nghỉ việc nhiều làm gián đoạn sản xuất kinh doanh dẫn đến thua lỗ kéo dài. Để khắc phục những tồn tại vướng mắc nêu trên, đồng thời giúp Công ty Kim Sora tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và huyện nhà giải quyết được công ăn việc làm cho người lao động trên địa bàn, UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban ngành, Công ty TNHH Kim Sora tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội

- Phối hợp với các xã, thị trấn, Huyện Đoàn tổ chức gặp mặt, đối thoại với người lao động (đã nghỉ việc ở Công ty TNHH Kim Sora do Công ty TNHH Kim sora cung cấp), người trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm tại Công ty TNHH Kim Sora tham gia đối thoại với đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện vào ngày 17/9/2022 (sáng thứ 7).

- Chủ trì, phối hợp với Liên Đoàn lao động huyện tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật Lao động đối với các cơ sở may trên địa bàn; nếu phát hiện vi phạm lập biên bản hướng dẫn khắc phục, thời gian khắc phục 15 ngày, sau thời gian 15 ngày phát hiện vi phạm thì yêu cầu cơ sở may đóng cửa. Thời gian kiểm tra trước ngày 30/9/2022.

- Trên cơ sở danh sách lao động có nhu cầu đăng ký đào tạo nghề may của các xã, thị trấn tham mưu UBND huyện phương án đào tạo phù hợp hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

3. Đề nghị Liên Đoàn lao động huyện chủ trì, làm việc với Công ty TNHH Kim Sora về nhu cầu, số lượng các công nhân có con từ 6-24 tháng cần hỗ trợ chăm sóc trong giờ đi làm; tham mưu UBND huyện phương án hỗ trợ, hoàn thành trước ngày 26/9/2022.

4. Huyện Đoàn: Phối hợp với Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội gặp mặt, đối thoại với người lao động (đã nghỉ việc ở Công ty TNHH Kim Sora), người trong độ tuổi lao động có nhu cầu việc làm tại Công ty TNHH Kim Sora; đồng thời tham gia đối thoại với người lao động vào ngày 17/9/2022.

 5. UBND các xã, thị trấn: Rà soát, tập hợp danh sách lao động có nhu cầu đăng ký đào tạo nghề may; có cam kết làm việc tại Công ty TNHH Kim Sora, nếu sau khi đào tạo mà không thực hiện đúng cam kết thì phải nộp lại chi phí đào tạo nghề may. Danh sách lao động có nhu cầu đăng ký đào tạo nghề may gửi về UBND huyện (qua Phòng Lao động - Thương  binh và Xã hội) trước ngày 26/9/2022.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.991.055
Truy cập hiện tại 4.557