Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện họp về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19
False 5044Ngày cập nhật 19/06/2022

Ngày 10/6/2022, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện đã chủ trì cuộc họp để triển khai một số nội dung về đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tham dự có các đồng chí: Chủ tịch Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam huyện, Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

 

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện báo cáo tình hình tiêm vắc xin phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận:

Trong thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các địa phương đã tổ chức tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Đi từng ngõ, gõ từng nhà vận đông nhân dân xét nghiệm nhằm phát hiện kịp thời những người bị nhiễm Covid-19 để cách lý, khoanh vùng dập dịch. Công tác tiêm chủng đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, hiệu lực vắc xin trong cơ thể giảm do đó một số cán bộ và nhân dân còn chủ quan, lơ là không chấp hành trong công tác tiêm phòng (mũi bổ sung, mũi nhắc lại) dẫn đến nguy cơ bùng phát dịch trở lại.

 Để có Phương án đẩy mạnh công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian tới. Đề nghị ngành y tế, các ngành, địa phương liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế huyện: Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện; tổng hợp cụ thể số lương công dân trong độ tuổi tiêm vắc xin (mũi bổ sung, mũi nhắc lại) của từng xã, thị trấn để giao chỉ tiêu vận động; có kế hoạch, tổ chức tiêm đảm bảo, an toàn tuyệt đối.

2. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện: Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình đã tiêm nhắc lại lần 1(mũi 3) nhưng chưa thực hiện tiêm mũi nhắc lại lần 2 (mũi 4) gởi về Văn Phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện trong công tác tiêm phòng (trước ngày 16/6/2022), vận động người thân trong gia đình cán bộ, công chức, viên chức tham gia tiêm vắc xin Covid-19 đầy đủ.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Rà soát, tổng hợp số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong độ tuổi tiên chủng (trước ngày 16/6/2022); phối hợp với Trung tâm Y tế huyện để tổ chức triển khai tiêm phòng đảm bảo, thuận tiện.

4. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện: Tùy theo tình hình đặc thù của ngành, trường hợp tiêm phòng tại Trung tâm Y tế huyện thì thực hiện lập danh sách gởi về Văn phòng HĐND và UBND huyện để tổng hợp.

5. Phòng Kinh tế -  Hạ tầng: Chủ trì phối hợp với Phòng Lao đông - Thương binh và Xã hội; tuyên truyền, vận động các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn tham gia tiêm phòng để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao: Chủ trì soạn thảo nội dung tuyên truyền về công tác tiêm chủng vắc xin Covid-19 và thông báo thường xuyên trên hệ thống truyền thanh huyện (từ ngày 13/6/2022).

7. UBND các xã, thị trấn: Rà soát, tổng hợp danh sách số lượng cán bộ, công chức cấp xã và toàn thể nhân dân trong độ tuổi tiêm phòng gửi về Văn phòng HĐND và UBND huyện (trước ngày 16/6/2022); kích hoạt BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp xã, thị trấn; huy động nhân dân đến các trạm Y tế để tiêm chủng vắc xin Covid-19  đúng thời gian theo kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền đến tận người dân về ý nghĩa tiêm vắc xin mũi (mũi bổ sung, mũi nhắc lại). Chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương trước Chủ tịch UBND huyện và BCĐ phòng chống Covid-19 huyện.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 461