Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện Nam Đông tổ chức mở lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026
False 23173Ngày cập nhật 16/06/2022

Sáng ngày 15 tháng 6 năm 2022, tại Trung tâm Chính trị huyện Nam Đông đã tổ chức khai giảng bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 (Lớp Thứ hai) cho 92 đại biểu HĐND cấp xã.

 Lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 mở ra nhằm trang bị, cập nhật kiến thức, kỹ năng và phương pháp hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND.

 

Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.125.257
Truy cập hiện tại 6.036