Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tiếp tục hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh, phong trào Chủ nhật vì cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông, ngày 29/5/2022
False 22509Ngày cập nhật 02/06/2022

Tiếp tục hưởng ứng Đề án Ngày Chủ nhật xanh, phong trào Chủ nhật vì cộng đồng trên địa bàn huyện Nam Đông, ngày 29/5/2022, bà con nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục ra quân thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh, phong trào Chủ nhật vì cộng đồng với những phần việc tiêu biểu như: ra quân tổng dọn vệ sinh các tuyến đường, tuyên truyền văn minh đô thị và đảm bảo trật tự trị an; chăm sóc và xây dựng các tuyến đường hoa.

 

 

 

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.357