Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp Hội đồng bồi thường GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân
False 13083Ngày cập nhật 29/05/2022

Ngày 25/5/2022 tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp Hội đồng bồi thường GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân để giải quyết vướng mắc việc GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân. Thành phần tham dự có Hội đồng bồi thường GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Phó Chủ tịch UBND và Công chức địa chính xã Hương Xuân

Sau khi nghe đồng chí Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển Quỹ đất báo cáo tình hình GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân. Ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. Trung tâm Phát triển Quỹ đất

- Phối hợp với UBND xã Hương Xuân hoàn thiện hồ sơ 4,5 ha của 03 hộ ông Nguyễn Vui (0,6ha), ông Nguyễn Đình Tự (0,5ha), bà Đoàn Thị Thanh (3,4ha), trình thẩm định, trong trường hợp vướng mắc thì tham mưu văn bản cho UBND huyện trình Hội đồng tư vấn tỉnh để xin ý kiến giải quyết.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt diện tích 14,1ha của UBND huyện thì phối hợp với UBND xã Hương Xuân tiến hành vận động người dân nhận tiền; quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về UBND huyện để có hướng giải quyết.

- Đề nghị phải có báo cáo UBND huyện về tiến độ thực hiện việc GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân 05 ngày 01 lần cụ thể ngày 05, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng.

2. UBND xã Hương Xuân

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất xác định lại nguồn gốc sử dụng đất 4,5ha của 03 hộ ông Nguyễn Vui (0,6ha), ông Nguyễn Đình Tự (0,5ha), bà Đoàn Thị Thanh (3,4ha.

- Sau khi có Quyết định phê duyệt diện tích 14,1ha của UBND huyện thì chủ trì, phối hợp với Hội đồng đền bù GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân, Trung tâm Phát triển Quỹ đất tiến hành vận động người dân nhận tiền; quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về UBND huyện để có hướng giải quyết.

- Quá trình thực hiện việc GPMB mỏ đá Grabo Hương Xuân có báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện 05 ngày 01 lần cụ thể ngày 05, 10, 15, 20, 25, 30 hàng tháng.

3. Phòng Tài nguyên – Môi trường

- Chủ trì, phối hợp với các ngành trình UBND huyện phê duyệt phương án bồi thường GPMB phần diện tích 14,1ha xong trước ngày 27/5/2022.

- Phối hợp với UBND xã Hương Xuân, Văn phòng đăng ký đất đai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất kiểm tra nguồn gốc sử dụng đất, việc cấp GCN QSDĐ 4,5ha của 03 hộ ông Nguyễn Vui (0,6ha), ông Nguyễn Đình Tự (0,5ha), bà Đoàn Thị Thanh (3,4ha), tham mưu văn bản gửi Hội đồng tư vấn tỉnh cho chủ trương giải quyết để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.985.999
Truy cập hiện tại 2.755