Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

UBND huyện họp bàn giải pháp xử lý chặt phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 trên địa bàn xã Hương Phú
False 2710Ngày cập nhật 29/05/2022

Ngày 24/5/2022, tại phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi họp bàn giải pháp xử lý chặt phá, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp theo Chỉ thị 65 trên địa bàn xã Hương Phú. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Hạt Kiểm lâm huyện, Văn phòng HĐND và UBND huyện; Chủ tịch UBND xã Hương Phú.

Sau khi nghe ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Trần Quốc Phụng - Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

1. UBND xã Hương Phú

- Chủ trì, phối hợp với các ngành tiến hành họp dân và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà họp thôn với diện tích gồm 51,72ha có chủ sử dụng, được thống kê có nguồn gốc đất trống (đất không có rừng) theo quy định của Luật đất đai nhằm lấy ý kiến của người dân để xử lý đúng quy định hiện hành hoàn thành trước ngày 10/6/2022.

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiến hành rà soát cụ thể diện tích 25,48ha đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và 171,32ha đất chưa xác định được chủ sử dụng báo cáo cho UBND huyện hoàn thành trước ngày 10/6/2022.

2. Hạt Kiểm lâm huyện: Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hương Phú, các cơ quan nội chính tiến hành họp để thống nhất cách xử lý với diện tích 25,48ha đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và 171,32ha đất chưa xác định được chủ sử dụng; làm báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/6/2022; tham mưu UBND huyện mời các ban ngành cấp tỉnh để họp xin ý kiến trước ngày 15/6/2022; tham mưu UBND huyện có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022 để thực hiện.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện để thống nhất cách xử lý với diện tích 25,48ha đất có nguồn gốc từ rừng tự nhiên và 171,32ha đất chưa xác định được chủ sử dụng; báo cáo về UBND huyện trước ngày 10/6/2022; tham mưu UBND huyện mời các ban ngành cấp tỉnh để họp xin ý kiến trước ngày 15/6/2022;  tham mưu UBND huyện có báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh trước ngày 20/6/2022 để thực hiện.

- Hướng dẫn UBND xã Hương Phú thực hiện việc thực hiện với diện tích 51,72ha có chủ sử dụng, được thống kê có nguồn gốc đất trống (đất không có rừng) đúng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 3.654