Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH KHẢO SÁT, NẮM TÌNH HÌNH CÔNG TÁC MẶT TRẬN TẠI HUYỆN NAM ĐÔNG
False 17324Ngày cập nhật 25/05/2022

          Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-MTTQ-BTT, ngày 15/4/2022 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa thiên Huế về việc khảo sát nắm tình hình hoạt động Mặt trận cấp huyện, xã. Trong 2 ngày 24/5/2022 và ngày 25/5/ 2022, Đoàn công tác số 1 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đã làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Lộc, xã Hương Xuân và Ban Thường trực        Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để khảo sát, nắm tình hình công tác Mặt trận trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Hữu Lạc - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng Đoàn công tác số 1, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Văn phòng và các Ban của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

 

Trong làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hương Lộc và xã Hương Xuân, Đoàn công tác đã đi thăm và kiểm tra các mô hình tuyến đường sang - xanh - sạch - an toàn trên địa bàn các xã. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Đoàn đã đánh giá cao việc tổ chức triển khai thực hiện công tác Mặt trận trên địa bàn 2 xã, đồng thời đề nghị trong thời gian tới Uỷ ban MTTQ xã cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền; triển khai tốt hoạt động giám sát; tổ chức hội nghị phản biện xã hội; tiếp tục có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đồng thời chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021.

Làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trong ngày 25/5/2022, Đồng chí Trưởng Đoàn đánh giá cao những kết quả đạt được của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông trong thời gian qua, cụ thể: Đánh giá cao việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Mặt trận 2 xã (Hương Xuân và Hương Lộc) lấy ý kiến của người dân về xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với số phiếu hài lòng đạt tỷ lệ rất cao; phối hợp với UBND huyện, Phòng Tài chính -  Kế hoạch huyện chuyển số tiền 4 tỷ đồng cho Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện hỗ trợ cây, con giống cho nhân dân phục hồi sản xuất sau bão đảm bảo đúng tiến độ yêu cầu; đã cụ thể hóa kế hoạch số 166/KH-MTTQ-BTT, ngày 16/12/2021 của Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh thành Kế hoạch số 95/KH-MTTQ-BTT, ngày 01/01/2022 để triển khai thực hiện đến tận cơ sở, qua khảo sát trên địa bàn huyện có 613 hộ nghèo và 235 hộ cận nghèo, qua khảo sát năm trong 2022 có 181 hộ hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu và đã được Mặt trận và các đoàn thể phân công giúp đỡ; đồng chí cũng đánh giá cao việc quản lý và sử dụng quỹ “Vì người nghèo” huyện đúng mục đích; việc quản lý nguồn vốn vay không lãi ở các xã, thị trấn đảm bảo theo Kế hạch số 04/KH-BVĐ ngày 31/3/2010 của Ban vận động “Quỹ vì người nghèo” của tỉnh; công tác giám sát, phản biện xã hội ngày càng đi vào nền nếp, trong năm 2021 đã chủ trì tổ chức 5 cuộc giám sát và đã kịp thời xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các Đoàn thể năm 2022; tổ chức ký kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện với Ban Thường vụ các tổ chức Chính trị - Xã hội huyện, ký kết quy chế phối hợp công tác giữa UBND huyện với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, giai đoạn 2021 - 2026…    Đối với các kiến nghị đề xuất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện như: Kiến nghị tăng thêm nguồn hỗ trợ vốn vay không lãi để cho hộ nghèo mượn vốn có điều kiện  phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững; kiến nghị tăng thêm biên chế cho cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện…đã được các đồng chí trong Đoàn tổng hợp và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM ĐÔNG
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 32