Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Họp rà soát hệ thống truyền thanh cơ sở
False 9043Ngày cập nhật 29/05/2022

Ngày 24/5/2022 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp rà soát hệ thống truyền thanh cơ sở.Tham dự có Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin; Tài chính - Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; Chủ tịch UBND và chuyên viên Văn hóa - Xã hội các xã, thị trấn; đại diện lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe lãnh đạo các cơ quan, đơn vị báo cáo tình hình hoạt động của hệ thống truyền thanh cơ sở, các kiến nghị, giải pháp, ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

1. Thống nhất chủ trương, đưa về một đầu mối quản lý hệ thống truyền thanh các xã, thị trấn, bàn giao về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao.

2. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao

Tạo điều kiện cử cán bộ tham gia đào tạo kỹ thuật viên, khắc phục các sự cố đơn giãn của hệ thống truyền thanh. Làm việc với đơn vị cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống truyền thanh khắc phục kịp thời các sự cố, đảm bảo hoạt động xuyên suốt.

Chủ trì, phối hợp với các xã, thị trấn khảo sát, bố trí các cụm loa phù hợp, hoạt động liên tục, lâu dài. Tiếp tục thực hiện quản lý, vận hành hệ thống truyền thanh từ huyện đến xã, thị trấn từ ngày 01/01/2023.

3. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao rà soát lại hệ thống truyền thanh và có phương án đầu tư thêm các cụm loa, đảm bảo phát thanh phủ sóng trên 95% dân số trên địa bàn. Khắc phục, đảm bảo thu, phát sóng cùng 1 tần số (đối với địa bàn xã Hương Xuân). Bảo vệ ngân sách đầu tư hệ thống truyền thanh thông minh, không dây; bảo dưỡng, nâng cấp, trang cấp hệ thống. Bàn giao hệ thống truyền thanh về Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trước ngày 01/01/2023, đảm bảo đúng quy định.

Văn phòng HĐND và UBND huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 3.761