Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố QUYẾT ĐỊNH số 1076/UBND ngày 05/5/2022 của UBND tỉnh
False 11281Ngày cập nhật 22/05/2022

Ngày 05/5/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1076/QĐ-UBND Công bô Công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã/Công an cấp xã/Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Tập tin đính kèm:
Hồ Thị Hải - Trung tâm Hành chính công
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.362