Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025"
False 14322Ngày cập nhật 17/02/2022

Ngày 08/02/2022 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 167/QĐ-TTg,  Phê duyệt "Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững giai đoạn 2022 -2025" ban hành kèm theo quyết định này

(có file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Thúy
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 271