Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Trung tâm GDNN – GDTX Nam Đông tổ chức hội thi đồ dùng dạy học tự làm cấp trung tâm năm học 2021 - 2022
False 9143Ngày cập nhật 20/01/2022

     Vào lúc 14h ngày 13 tháng 01 năm 2022, Trung tâm GDNN – GDTX Nam Đông đã tổ chức Hội thi đồ dùng dạy học tự làm (ĐDDH) cấp Trung tâm năm học 2021 - 2022.

 

          Hội thi nhằm mục đích phát huy tính tích cực và tiềm năng  sáng tạo của cán bộ giáo viên trong việc nghiên cứu và tự làm đồ dùng dạy học, phục vụ thiết thực cho việc đổi mới hoạt động dạy và học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; Bổ sung trang thiết bị, đồ dùng dạy học trong đơn vị; Tạo điều kiện trao đổi kinh nghiệm, học tập lẫn nhau giữa các giáo viên trong việc làm và sử dùng (ĐDDH); Hình thành phong trào thường xuyên nghiên cứu làm đồ dùng dạy học trong trung tâm, phục vụ yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động dạy và học. Giáo viên tham dự Hội thi đã có sự chuẩn bị tích cực. Có 08 sản phẩm tham gia dự thi trong đó có 03 sản phẩm của nhóm tập thể và 05 sản phẩm của cá nhân . Các sản phẩm đồ dùng dạy học do các giáo viên tự nghiên cứu, xây dựng ý tưởng, tìm nguyên vật liệu và trực tiếp làm ra những bộ đồ dùng phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập, đa dạng, phong phú về chủng loại. Một số thiết bị, đồ dùng có sự liên kết với nhau áp dụng được nhiều bài, chương, nhiều đề tài, nhiều chủ điểm, nhiều môn học, và sử dụng được nhiều lần và có thể nhân rộng ra cho nhiều người học tập, áp dụng.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

SẢN PHẨM MÔN TOÁN - THẦY NGUYỄN ANH TUẤN

SẢN PHẨM MÔN VẬT LÝ - CÔ NGUYỄN CỬU THANH THANH

SẢN PHẨM MÔN TOÁN - THẦY ĐINH NHƯ HUY

SẢN PHẨM MÔN HÓA - CÔ PHAN THỊ VỮNG

SẢN PHẨM CỦA NHÓM TỰ NHIÊN XÃ HỘI

SẢN PHẨM CỦA NHÓM - XÓA MÙ CHỮ PHỔ CẬP 

SẢN PHẨM CỦA NHÓM ĐÀO TẠO NGHỀ

SẢN PHẨM VẬT LÝ - THẦY LÊ HIỆP

Trần Văn Phúc
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 488