Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Dự án kêu gọi đầu tư xã hội hoá các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa huyện Nam Đông giai đoạn 2021 - 2025
False 28557Ngày cập nhật 02/01/2022

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 392/KH-UBND ngày 24/12/2021 về kêu gọi đầu tư xã hội hoá các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025, trong đó có 2 dự án kêu gọi đầu tư thuộc địa bàn huyện Nam Đông.

Phạm vi thực hiện: Dự án đầu tư hợp tác, liên doanh liên kết theo hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh liên kết tại các đơn vị sự nghiệp công lập áp dụng thực hiện theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công và Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 24/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Thông tin cụ thể:

1. Khu tập luyện, thi đấu thể thao huyện Nam Đông

- Địa điểm: Thị trấn Khe Tre.

- Đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý tài sản công: Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông.

- Quy mô đầu tư dự kiến: Nhà thi đấu đa chức năng theo tiêu chuẩn phục vụ tập luyện, thi đấu thể thao; Bể bơi, Sân tennis, biểu diễn văn hoá văn nghệ  và các hạng mục phụ trợ.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 30 tỷ đồng.

- Dự kiến thời gian thực hiện: 2022-2025.

2. Sân tập luyện Tennis kết hợp khu vui chơi thanh thiếu nhi huyện Nam Đam Đông

- Địa điểm: Thị trấn Khe Tre.

- Đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý tài sản công: Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện Nam Đông.

- Quy mô đầu tư dự kiến: Đầu tư 1-2 sân Tennis và khu vui chơi cho thanh thiếu nhi.

- Dự kiến kinh phí thực hiện: 2 tỷ đồng.

- Dự kiến thời gian thực hiện: 2022-2025.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện dự án đầu tư vui lòng liên hệ với UBND huyện Nam Đông để được hướng dẫn trình tự, thủ tục triển khai thực hiện. Nội dung Kế hoạch chi tiết của UBND tỉnh có văn bản điện tử đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.124.636
Truy cập hiện tại 9.037