Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021
False 10070Ngày cập nhật 19/12/2021

Ngày 17/12/2021, Chủ tịch UBND huyện đã ký quyết định Công nhận 36 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” và 37 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 .

Tập tin đính kèm:
Lê Thị Cẩm Hòa - Phòng Nội vụ huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.451.653
Truy cập hiện tại 5.499