Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ngân hàng Chính sách xã hội tiếp tục cho doanh nghiệp vay hỗ trợ trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
False 2071Ngày cập nhật 19/11/2021

Ngày 08-10/2021, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ; ngày 06-11-2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Một trong những nội dung được sửa đổi liên quan tới chính sách cho vay trả lương ngừng việc, phục hồi sản xuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Đối với trường hợp vay vốn trả lương ngừng việc: Theo quy định mới tại Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Điểm a, Khoản 11, Mục II của Nghị quyết số 68/NQ-CP, điều kiện Người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thông báo quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được xóa bỏ.

Đối với trường hợp vay vốn để phục hồi sản xuất: Nghị quyết số 126/NQ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 11, Mục II, Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Theo đó, từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022, Người sử dụng lao động chỉ cần thuộc một trong các trường hợp sau thì được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp bảo đảm tiền vay để trả lương cho người lao động:

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19;

- Có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị số 16/CT-TTg;

- Người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 1/5/2021-31/3/2022.

Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động làm việc theo hợp đồng lao động và đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo thời gian trả lương thực tế tối đa 3 tháng. Thời hạn vay vốn dưới 12 tháng.

Đây là những vướng mắc đã được đưa ra trong quá trình triển khai Nghị quyết 68 và Quyết định 23 trước đây, tạo điều kiện giúp người sử dụng lao động có nhu cầu vay vốn được đơn giản, thuận lợi, dễ dàng tiếp cận nguồn vốn và thực hiện vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong tình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp; đồng thời, bảo đảm chính sách được thực hiện công khai, minh bạch, tránh bị trục lợi.

Ông Hoàng Minh Tứ, Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông cho biết: tính đến ngày 31/10/2021, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông chủ động phối hợp BHXH huyện, Chi cục thuế Khu vực Phú Lộc – Nam Đông để triển khai các chính sách hỗ trợ đến 40/40 doanh nghiệp có 475 lao động tham gia đóng BHXH. Đến nay các Doanh nghiệp chưa có nhu cầu vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng dịch Covid-19.

Trong thời gian tới, NHCSXH huyện Nam Đông tiếp tục phối hợp với các ban, ngành liên quan để tuyên truyền và triển khai có hiệu quả các chính sách của nhà nước, hỗ trợ Doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đúng quy định.

                                                             NHCSXH huyện Nam Đông

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.002.485
Truy cập hiện tại 24