Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông.
False 31178Ngày cập nhật 20/11/2021

Ngày 22/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2676/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Nam Đông với những nội dung chủ yếu sau: 

- Giao đất ở tái định cư tại khu quy hoạch Tổ dân phố 1, thị trấn Khe Tre với diện tích 0,0255 ha;           

-Chuyển mục đích sử dụng đất vườn ao liền kề đất ở trong cùng một thửa đất sang đất ở và đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư sang đất ở của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Nam Đông (trừ đất nông nghiệp giao theo Nghị định số 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ) với diện tích khoảng 0,305ha, gồm: Thị trấn Khe Tre (0,02ha); Xã Hương Xuân (0,14ha); Xã Thượng Lộ (0,035ha); Xã Hương Phú (0,09ha); Xã Hương Lộc (0,02ha).     

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Tập tin đính kèm:
Phan Văn Lợi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 5.173