Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021
False 3118Ngày cập nhật 07/11/2021

Ngày 22/10/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2674/QĐ-UBND phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021.

 

Cụ thể, Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 cho các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã gồm 173 thí sinh, trong đó: Thí sinh đủ điều kiện dự thi công chức: 94 người; Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển công chức: 79 người (có danh sách kèm theo)

Xem chi tiết Danh sách tại phụ lục đính kèm!

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 PL1 Quyết định số 2674/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)
2 PL2 Quyết định số 2674/QĐ-UBND (Kích vào để xem chi tiết)

 

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.474.415
Truy cập hiện tại 526