Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Triển khai Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế
False 5853Ngày cập nhật 03/10/2021

Triển khai Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế

Thực hiện Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 09/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương án đảm bảo cung ứng hàng hóa tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ, siêu thị khi áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Ngày 14/9/2021, UBND huyện đã ban hành Công văn số 1237/UBND-KTHT triển khai Quyết định số 154/QĐ-BCĐ ngày 09/9/2021 của BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

(Đính kèm Công văn số 1237/UBND-KTHT ngày 14/9/2021 của UBND huyện)

Tập tin đính kèm:
Phòng Kinh tế và Hạ tầng
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 4.581