Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra, bảo dưỡng Hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện
False 19537Ngày cập nhật 03/10/2021

Thực hiện công văn số 151/KTHT ngày 06/8/2021 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Nam Đông về việc vận hành hệ thống điện chiếu sáng, qua đó đôn đốc Công ty TNHH MTV Đại Hội khẩn trương rà soát hoạt động hệ thống điện chiếu sáng trên địa bàn huyện, sửa chữa thay thế kịp thời những bóng đèn bị hư hỏng, đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng hoạt động bình thường.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế và Hạ tầng cũng thường xuyên nhắc nhở nhà thầu điều chỉnh giờ mở và tắt điện chiếu sáng đô thị phù hợp với điều kiện thời tiết, đảm bảo kịp thời mở đèn khi trời bắt đầu tối, tắt khi vừa sáng, tránh lãng phí điện.

Phạm Thị Bích
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 4.761