Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hướng dẫn tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo
False 10436Ngày cập nhật 24/09/2021

Ngày 17/9/2021 Ban Tuyên giáo huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGHU về hướng dẫn tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo

Căn cứ hướng dẫn số 14-HD/BTGTW ngày 19/7/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn số 31-HD/BTGTU ngày 14/9/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "Tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo". Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: (có file kèm theo)

Tập tin đính kèm:
Phòng Dân tộc huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.985.583
Truy cập hiện tại 2.616