Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo lịch phát sóng dạy học trên truyền hình chương trình lớp 1, 2 và lớp 6 từ ngày 13-19/9/2021
False 15792Ngày cập nhật 11/09/2021

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình dành cho học sinh lớp 1, lớp 2, và lớp 6 Tuần 1: Từ ngày 06-12/9/2021 như sau:

Thứ/Ngày

Khung giờ

Lớp

Môn

Tên bài

Họ tên người dạy

Thứ hai

13/9/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (GDVN)

Văn bản: Nếu cậu muốn có một người bạn

Lê Thị Thu Sinh

8h30-9h00 

NGỮ VĂN (GDVN)

Thực hành tiếng Việt

Trần Công Văn

9h00-9h30

TOÁN (GDVN)

Bài 5. Thứ tự thực hiện các phép tính.

Nguyễn Thị Nguyên Phương

9h30-10h00

TOÁN (GDVN)

Bài 6. Chia hết và chia có dư

Đặng Ngọc Nhật

10h00-10h30

GDCD

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình và dòng họ (Tiết 1)

Huyền Tôn Nữ Thảo Quyên

17h20- 17h40

1

TV 1 (Ch Trời–NXB GDVN)

Ơ – ơ, dấu nặng

Trần Thị Thanh Phê

17h40- 18h00

2

Toán 2

Đề - xi – mét

Lê Thị Diễn

18h00- 18h20

1

TV 1 (CD – NXB ĐHSP)

Học vần: o, ô, cỏ, cọ

Phạm Thị Oanh Kiều

20h30- 20h50

2

TV 2 (CD – NXB ĐHSP)

Chia sẻ và đọc: Ngày hôm qua đâu rồi

Phan Thị Hậu

20h50- 21h10

TV 2 (KN–NXB GDVN)

Niềm vui của Bi và Bống

Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Thứ ba

14/9/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (SPHCM)

Bài 5. Phép tính lũy thừa với số mũ tự nhiên

Đoàn Thị Cẩm Vân

8h30-9h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính

Trần Khánh Anh

9h00-9h30

KHTN

Bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành

Nguyễn Văn Cần

9h30-10h00

ANH VĂN (GDVN)

Unit 1: Lesson 4: Communication

Phạm Thị Xuân Dung

10h00-10h30

ANH VĂN (SPHCM)

Unit 1. HomeLesson 2.1. New words and Reading

Lê Thị Hồng Vân

17h20- 17h40

1

TV 1 (KN–NXB GDVN)

O - o, dấu hỏi

Trần Thị Diệu

17h40- 18h00

TV 1 (Ch Trời–NXB GDVN)

Ô – ô, dấu ngã

Nguyễn Thị Phương Thi

18h00- 18h20

Toán 1

Các số 4 ; 5 ; 6.

Trần Công Sơn

20h30- 20h50

2

TV 2 (CD – NXB ĐHSP)

Nghe-viết: Đồng hồ báo thức; Chữ hoa Ă, Â

Nguyễn Thị Thúy Hằng

20h50- 21h10

TV 2 (KN–NXB GDVN)

Chữ viết Hoa Ă – Â; Nói và nghe: Kể chuyện: Niềm vui của Bi và Bống

Nguyễn Thị Diệu Hòa

Thứ tư

15/9/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Thực hành tiếng Việt: Từ đơn, từ phức

Nguyễn Thị Thu Hà

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Viết bài văn kể lại một truyền thuyết hoặc cổ tích

Trần Thị Cẩm Nhung

9h00-9h30

KHTN

Bài 3 Giới thiệu một số dụng cụ đo 

Nguyễn Văn Cần

9h30-10h00

ANH VĂN (GDVN)

Unit 1: Lesson 5: Skills 1

Nguyễn Lê Phương Thảo

10h00-10h30

ANH VĂN (SPHCM)

Unit 1. Home Lesson 2.2: Grammar

Lê Thị Vĩnh Trinh

17h20- 17h40

1

TV 1 (CD – NXB ĐHSP)

Tập viết: o, ô, cỏ, cọ, cổ. cộ, số 3

Lê Thị Phương Châu

17h40- 18h00

TV 1 (KN–NXB GDVN)

Ô - ô, dấu nặng

Thái Thị Phụng Anh

18h00- 18h20

2

Toán 2

Số hạng - Tổng

Võ Thị Thanh Bình

20h30- 20h50

TV 2 (CD – NXB ĐHSP)

Một ngày hoài phí

Dương lê Nguyên Phương

20h50- 21h10

TV 2 (KN–NXB GDVN)

Làm việc thật là vui

Lê Thị Thanh Tâm

Thứ năm

16/9/2021

 

8h00-8h30

6

TOÁN (GDVN)

Bài 7. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Phan Thị Tuyết Nhi

8h30-9h00

TOÁN (GDVN)

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Nguyễn Thị Hồng Thủy

9h00-9h30

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ Địa lí (Tiết 1)

Lê Công Minh

9h30-10h00

NGỮ VĂN (GDVN)

Văn bản: Bắt nạt

Nguyễn Thị Hải Yến

10h00-10h30

NGỮ VĂN (GDVN)

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm

Nguyễn Thị Hạnh Thủy

17h20- 17h40

1

TV 1 (CD – NXB ĐHSP)

Học vần: ơ, d, đ, e

Mai Thị Hoài Nam

17h40- 18h00

TV 1 (KN–NXB GDVN)

D – d, Đ – đ

Nguyễn Tôn Hiếu Thảo

18h00- 18h20

Toán 1

Các số 7 ; 8 ; 9.

Nguyễn Hồ Hằng Nga

20h30- 20h50

2

TV 2 (CD – NXB ĐHSP)

Kể chuyện: Một ngày hoài phí; Viết bản tự thuật

Bùi Thị Giang

20h50- 21h10

TV 2 (KN–NXB GDVN)

Nghe – viết: Làm việc thật là vui; Luyện tập: Từ chỉ sự vật, hoạt động. Câu nêu hoạt động

Nguyễn Thị Mỹ

 

 

 

 

 

 

 

Thứ sáu

17/9/2021

 

8h00-8h30

6

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ Địa lí (Tiết 2)

Lê Công Minh

8h30-9h00

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

Bài 3. Nguồn gốc loài người 

Nguyễn Thị Hoài Ngọc

9h00-9h30

KHTN

Bài 17: Tế bào (tiết 1)

Trần Văn Thiện

9h30-10h00

TOÁN (SPHCM)

Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (Tiết 1)

Lê Văn Minh Tuấn

10h00-10h30

TOÁN (SPHCM)

Bài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều (Tiết 2)

Tôn Nữ Thùy Duyên

17h20- 17h40

1

TV 1 (Ch Trời–NXB GDVN)

V – v

Nguyễn Thị Khánh Linh

17h40- 18h00

TV 1 (Ch Trời–NXB GDVN)

E – e; Ê – ê

Nguyễn Thị Thu Dung

18h00- 18h20

Toán 1

Số 0

Lê Thị Lệ

20h30- 20h50

2

TV 2 (CD – NXB ĐHSP)

Góc sáng tạo: Bạn là ai? – Hướng dẫn tự đánh giá

Lê Thị Duyên

20h50- 21h10

TV 2 (KN–NXB GDVN)

Viết đoạn văn kể một việc làm ở nhà. Đọc mở rộng.

Phạm Thị Lan Phương

Thứ bảy

18/9/2021

 

8h00-8h30

6

NGỮ VĂN (SPHCM)

Văn bản: À ơi tay mẹ

Hoàng Thị Thiều Anh

8h30-9h00

NGỮ VĂN (SPHCM)

Văn bản: Về thăm mẹ

Võ Thị Lan Anh

9h00-9h30

KHTN

Bài 17: Tế bào (Tiết 2)

Phan Hồ Anh Phương

9h30-10h00

ANH VĂN (GDVN)

Unit 1: Lesson 6: Skills 2

Trần Thị Ngọc Trâm

10h00-10h30

ANH VĂN (SPHCM)

Unit 1. HomeLesson 2.3. Pronunciation + Speaking

Hoàng Thị Phương Chi

14h00- 14h30

1

TV 1 (CD – NXB ĐHSP)

Tập viết: ơ, cờ, d, da, e, đ, đe, số 4

Hoàng Thị Minh Phượng

14h30- 15h00

TV 1 (KN–NXB GDVN)

Ơ – ơ, dấu ngã

Ngô Thị Xuân Thắm

15h00- 15h30

2

Toán 2

Số bị trừ - Số trừ - Hiệu

Nguyễn Thị Thúy Hằng

15h30- 16h00

1

TV 1 (Ch Trời–NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện (Tuần 2)

Nguyễn Thị Kim Vàng

16h00- 16h30

2

Toán 2

Luyện tập chung

Nguyễn Hoàng Tâm Phước

Chủ nhật

19/9/2021

 

8h00-8h30

1

TV 1 (KN–NXB GDVN)

Ôn tập và kể chuyện: Đàn kiến con ngoan ngoãn

Hồ Thị Chung

8h30-9h00

TV 1 (CD – NXB ĐHSP)

Ôn tập và kể chuyện: Chồn con đi học

Lương Thị Thủy

9h00-9h30

2

Toán 2

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

Nguyễn Thị Ngọc Bích

 

Phòng Giáo dục và Đào tạo
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.953.526
Truy cập hiện tại 4.932