Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 tại Ban Dân tộc tỉnh
False 9412Ngày cập nhật 10/09/2021

Căn cứ Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021; Căn cứ Thông báo 1046/TB-SNV ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức năm 2021, Ban Dân tộc ban hành Thông báo số 05/TB-BDT ngày 19 tháng 8 năm 2021 về việc tuyển dụng công chức năm 2021 tại Ban Dân tộc.

Theo đó, Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu. Chuyên ngành: Kinh tế hoặc văn hóa xã hội hoặc công nghệ thông tin.

Chi tiết ở file đính kèm.

Theo: https://badt.thuathienhue.gov.vn/

Tập tin đính kèm:
Phòng Dân tộc huyện
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 162