Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
False 22497Ngày cập nhật 02/09/2021

Ngày 28/7/2021, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết số 29/2021/QH15 về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Toàn văn Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có văn bản điện tử kèm theo./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.477.325
Truy cập hiện tại 1.916