Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2021
False 13862Ngày cập nhật 21/07/2021

Sáng ngày 15/7/2021 Huyện ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên Trung ương tháng 7 năm 2021. Tham dự tại điểm cầu Huyện ủy Nam Đông có đồng chí Lê Thị Thu Hương-TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, và các đồng chí Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng và báo cáo viên Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Số lượng 60 người.

Tại Hội nghị các đại biểu, các đồng chí báo cáo viên, được nghe 02 chuyên đề về “Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” và “Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta 6 tháng đầu năm 2021; dự báo tình hình thế giới và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác đối ngoại trong 6 tháng cuối năm 2021”.

​Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến, trong đó tập trung vào các nội dung như: Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; kết quả Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Tuyên truyền về Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV; Đẩy mạnh tuyên truyền, lan tỏa thông điệp của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác đối ngoại với bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở nước ta, đẩy mạnh tuyên truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nhiệm vụ kép theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ; Tuyên truyền các sự kiện, ngày lễ kỷ niệm nổi bật diễn ra trong thời gian tới. Thông qua Hội nghị, đội ngũ tuyên truyền viên, báo cáo viên nắm bắt được các thông tin cần thiết để có định hướng làm tốt công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

https://huyenuynamdong.vn

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.079.122
Truy cập hiện tại 9.926