Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NAM ĐÔNG TRIỂN KHAI CHO VAY TRẢ LƯƠNG NGỪNG VIỆC, TRẢ LƯƠNG PHỤC HỒI SẢN XUẤT
False 13476Ngày cập nhật 13/07/2021

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID_19. Trong đó có chính sách cho vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Nam Đông thông báo nội dung cụ thể như sau:

Đối với cho vay trả lương ngừng việc: Người sử dụng lao động được vay vốn tại Ngân hàng CSXH với lãi suất 0% và không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay để trả lương ngừng việc đối với người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, trong thời gian từ 01/5/2021 đến hết ngày 31/3/2022. Điều kiện cho vay đối với người sử dụng lao động không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 03 tháng.

Đối với cho vay trả lương phục hồi sản xuất: Người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/3/2022 khi quay trở lại sản xuất kinh doanh và người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời gian như trên. Mức lãi suất vay 0%. Điều kiện vay như đối với cho vay trả lương ngừng việc.

Thời hạn vay vốn đối với hai khoản vay đều dưới 12 tháng.

Đặng Văn Tấn- Phòng giao dịch NHCSXH huyện Nam Đông

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 86