Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Những điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 8/2021
False 12230Ngày cập nhật 18/07/2021

Từ 15/8/2021, nhiều quy định về chế độ nâng lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức... do Bộ Nội vụ ban hành sẽ chính thức có hiệu lực.

 
 
 

 

Theo Tạp chí Tổ chức nhà nước (https://tcnn.vn/news/detail/51270/Nhung-diem-moi-ve-nang-luong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tu-82021.html)

 

 

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.997.638
Truy cập hiện tại 3.667