Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện
False 12648Ngày cập nhật 18/07/2021

Thực hiện Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 04/6/2021 của UBND huyện về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet và dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn huyện.

Kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành các quy định phòng chống dịch Covid-19 và việc chấp hành các Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng;Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Quyết định số 45/2020/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các quy định pháp luật liên quan khác.  Vào lúc 21h ngày 11/7/2021, Đoàn đã tổ chức kiểm tra đột xuất tại các cơ sở dịch vụ. Hầu hết, các chủ cơ sở thực hiện tốt việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ để phòng chống dịch Covid-19.

Hồ Thị Hải
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 76