Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

TỔNG KẾT CÔNG TÁC MTTQ VIỆT NAM CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THAM GIA CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026
False 14655Ngày cập nhật 09/07/2021

Sau hơn 4 tháng chuẩn bị khẩn trương và tích cực, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện Nam Đông đã thành công tốt đẹp. Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân, là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có sự đóng góp của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế và kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác bầu cử, chiều ngày 7/7/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đến tham dự Hội nghị có Ông Hồ Sỹ Minh – UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; bà Huỳnh Thị Lan – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện; Ông Trần Văn Hát – UVTV huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đến tham dự Hội nghị còn cá các ông, bà đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên của Mặt trận...

 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử; tổ chức 4 hội nghị tập huấn, triển khai các bước, quy trình hiệp thương, công tác tiếp xúc cử tri để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vận động bầu cử; tổ chức 5 hội nghị giao ban và triển khai đôn đốc thực hiện các bước cuộc bầu cử và đã tiến hành tổ chức thành công 5 bước của quy trình hiệp thương. Công tác kiểm tra, giám sát và tham gia xử lý, giải quyết khiếu nại - tố cáo được thực hiện đúng theo quy định. Công tác tuyên truyền đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp từ huyện cơ sở quan tâm tổ chức thực hiện. Qua tuyên truyền, các tầng lớp nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 -  2026, đặc biệt là lựa chọn đại biểu được bầu và tích cực tham gia bỏ phiếu. Qua đó, đã tạo nên thành công của cuộc bầu cử QH và HĐND các cấp trên địa bàn huyện với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao 100%, đã bầu đủ số lượng ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và HĐND huyện theo đúng cơ cấu thành phần. Cuộc bầu cử đảm bảo an toàn, tiết kiệm, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đến ngày bầu cử toàn huyện có 16.980 cử tri, trong đó: cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội là 16.980; cử tri bầu cử đại biểu HĐND tỉnh là 16.980 người; cử tri bầu cử đại biểu HĐND huyện là 16.976 người; cử tri bầu cử HĐND cấp xã có 16.834 người. Cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 100% so với tổng số cử tri trong danh sách. Kết quả cụ thể như sau:

Đại biểu HĐND huyện: Số người ứng cử: 50 người; Số đại biểu được bầu: 30 đại biểu; Số đại biểu trúng cử: 30 đại biểu;

Đại biểu HĐND các xã, thị trấn: Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn là 320 người; số đại biểu được bầu là 186 đại biểu. Kết quả bầu cử có 184 người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã, khuyết 02 đại biểu (Thị trấn Khe Tre 01 đại biểu và xã Hương Xuân 01 đại biểu) so với số lượng đại biểu được ấn định nhưng không phải tổ chức bầu cử thêm do số lượng đại biểu trúng cử ở mỗi đơn vị bầu cử đủ hai phần ba đại biểu được ấn định theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã khen thưởng cho 14 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Quang Tuấn -Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 75