Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyên ủy Nam Đông tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa XVI (mở rộng) để bàn và thống nhất những nội dung quan trọng theo thẩm quyền.
False 3139Ngày cập nhật 08/07/2021
 
Tại Hội nghị
Tại Hội nghị
Sáng ngày 6/7/2021, Huyên ủy Nam Đông tổ chức hội nghị lần thứ 5, khóa XVI (mở rộng) để bàn và thống nhất những nội dung quan trọng theo thẩm quyền.

Tại hội nghị đã thực hiện quy trình quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 và 2026-2031. Thông qua tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trong tâm 6 tháng cuối năm; Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025, định hướng tới năm 2030; tờ trình về Đề án nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện huyện Nam Đông, giai đoạn 2021-2025….6 tháng đầu năm giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong đạt 34,7% kế hoạch, bằng gần 95% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thu công nghiệp đạt 37,8%, bằng 116% so với cùng kỳ dịch vụ đạt gần 49%, bằng 109,6% so với cùng kỳ năm trước…Huy động và lồng ghép các nguồn lực tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng thị trấn Khe Tre, gắn với chình trang đô thị và xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách đạt 64,3% so với Nghị quyết HĐND huyện giao…Trong quá trình thực hiện vẫn còn 1 số tồn tại hạn chế như: Công tác chuyển đổi cây trồng còn chậm, chưa tạo ra vùng sản xuất tập trung, sản phẩm chủ yếu của từng địa phương; chưa xây dựng được chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nhiệm vụ đặt ra 6 tháng cuối năm 2021: Đẩy mạnh việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; duy trì, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất giỏi trong nông dân, đặc biệt ở các xã đồng bào dân tộc thiểu số; vận động đầu tư sản xuất chế biến  một số sản phẩm nông, lâm sản, thực phẩm sử dụng nguyên liệu địa phương; ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, sản phẩm OCOP.

Võ Thị Thanh Tuyền
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.992.567
Truy cập hiện tại 1.164