Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Ủy ban nhân dân huyện họp thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
False 12587Ngày cập nhật 03/07/2021

Ngày 01/7/2021, tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Trần Quốc Phụng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp thông qua các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm: Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện; Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phân cấp cho địa phương quản lý; Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ủy viên UBND huyện 

Sau khi nghe Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện thông qua các nội dung trên; ý kiến tham gia đề xuất của thành viên tham dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

1. UBND huyện thống nhất với các báo cáo, tờ trình: Báo cáo tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2020; Tờ trình điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 nguồn vốn ngân sách huyện.

2. Về Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 phân cấp cho địa phương quản lý: Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Giáo dục – Đào tạo và các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, khảo sát toàn bộ các trường học trên địa bàn thuộc huyện quản lý để đề xuất đầu tư theo thứ tự ưu tiên đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 (ưu tiên hạng mục xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia, xây dựng trường chất lượng theo Nghị quyết của Huyện ủy và HĐND huyện). Báo cáo kết quả đề xuất đầu tư về UBND huyện trước ngày 05/7/2021, để UBND huyện xem xét trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định.

3. Về Báo cáo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa VI: Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan hoàn chỉnh Báo cáo trình UBND huyện xem xét ký ban hành để phục vụ cho các Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và báo cáo tại kỳ họp thứ 2, HĐND huyện khóa VII.

4. Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tấng, các ngành liên quan khảo sát vị trí sạt lở đường thôn 7 xã Thượng Long để đề xuất phương án khắc phục sớm nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho nhân dân đi lại trong mùa mưa bão sắp đến. Hoàn thành việc khảo sát và đề xuất phương án trình UBND huyện trước ngày 15/7/2021.

5. Trên cơ sở Báo cáo số 51/BC-NNPTNT ngày 07/6/2021 của Phòng Nông nghiệp và PTNT về kết quả khảo sát các bãi bồi giữa sông, suối gây cản trở dòng chảy và đề xuất phương án khơi thông. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu dự toán san gạt khơi thông dòng chảy các địa điểm cấp thiết trình UBND huyện trước ngày 15/7/2021.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.945.332
Truy cập hiện tại 3.974