Tìm kiếm
HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TIẾP XÚC CỬ TRI ĐỂ VẬN ĐỘNG BẦU CỬ VÀ THÔNG BÁO TÌNH HÌNH KTXH CHO NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 - 2026
False 2715Ngày cập nhật 29/04/2021

Căn cứ Chương VI, Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015; Thông tri số 13/TT-MTTW-BTT ngày 19/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Công văn số 2248/MTTW-BTT ngày 15/4/2021 về việc tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và Hướng dẫn số 60/HD-MTTW-BTT, ngày 20/4/2021 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc tiếp nhận và giám sát việc thực hiện Chương trình hành động của đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 28/4/2021, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử và thông báo tình hình kinh tế - xã hội cho những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khoá VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tham dự Hội nghị có ông Mai Văn Dũng- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; ông Trần Quốc Phụng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; ông Dương Thanh Phước - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; bà Huỳnh Thị Lan- Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; ông Trần Văn Hát - Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện, Phó Chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện; đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện, các cơ quan liên quan và 50 người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021- 2026, Chủ tịch UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn. Tại Hội nghị, các vị đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện thông báo tình hình kinh tế - xã hội của huyện từ đó có căn cứ viết chương trình hành động của mình để tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; hội nghị cũng đã được nghe đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện trình bày kế hoạch và lịch tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026, triển khai một số nội dung liên quan đến việc viết chương trình hành động để vận động bầu cử. Theo đó, trên địa bàn huyện có 7 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện với 24 điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đại biểu HĐND huyện, 2 điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đại biểu Quốc hội và 5 điểm tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của Đại biểu HĐND tỉnh; thời gian tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử trên địa bàn huyện được tiến hành bắt đầu từ ngày 10/5/2021 đến hết ngày 18/5/2021.

Lê Quang Tuấn - UBMTTQVN huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.539.085
Truy cập hiện tại 4.557