Tìm kiếm
UBND huyện tổ chức cuộc họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, tại huyện năm 2021
False 2357Ngày cập nhật 30/04/2021

Ngày 26/4/2021 tại Phòng họp UBND huyện, đồng chí Dương Thanh Phước - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp triển khai Kế hoạch phối hợp tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, tại huyện năm 2021.

Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao báo cáo Kế hoạch tổ chức “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV, tại huyện năm 2021; ý kiến tham gia, đề xuất của các thành viên tham dự họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

Ngày hội “Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc miền núi” tỉnh Thừa Thiên Huế, được tổ chức tại huyện Nam Đông, do đó phải chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các nội dung theo kế hoạch đề ra, UBND huyện đề nghị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; Chủ tịch UBND các xã: Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Sơn và Hương Hữu tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin

- Tham mưu UBND huyện thành lập Ban Chỉ đạo phối hợp tổ chức Ngày hội. Chuẩn bị công tác đón tiếp đại biểu; công tác giao lưu, dã bạn khi kết thúc Ngày hội.

- Nắm bắt tình hình số lượng các đoàn đại biểu, vận động viên; phối hợp với các cơ quan liên quan tạo điều kiện thuận lợi trong việc bố trí nơi ăn, nghỉ, ở cho các Đoàn diễn viên, vận động viên và các lực lượng về tham gia Ngày hội.

 - Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các xã xây dựng các nội dung cụ thể; tổ chức không gian ẩm thực; tái hiện Lễ hội Mừng lúa mới.

- Xây dựng nội dung, Ma két lựa chọn các tác phẩm tiêu biểu trưng bày triển lãm.

- Chuẩn bị các tour du lịch: Liên kết các nhà vườn, các điểm du lịch trên địa bàn.

- Công tác phục vụ; chuẩn bị hoàn thành trước 20/5/2021.

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương chuẩn bị tốt khu vực gian hàng ẩm thực và tham gia Hội thi ẩm thực.

2. Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao

- Tuyển chọn những diễn viên, VĐV ưu tú thành lập đội thể thao và các đội văn nghệ tham gia Ngày hội hoàn thành trước ngày 10/5/2021.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã dàn dựng chương trình, tập luyện văn nghệ, TDTT tham gia Ngày hội có chất lượng; làm tốt công tác tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động và phối hợp với nghiệp vụ ngành chuẩn bị các điểm tổ chức các hoạt động Văn hóa - Thể thao. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, đưa các tin bài, phóng sự… trước và trong quá trình diễn ra Ngày hội.

3. Các xã Thượng Quảng, Thượng Long, Thượng Nhật, Thượng Lộ, Hương Sơn và Hương Hữu

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện; tổ chức tuyển chọn diễn viên, VĐV ưu tú thành lập đội thể thao và các đội văn nghệ tham gia Ngày hội.

- Đăng ký danh sách thực đơn các món ăn phục vụ trong khu vực gian hàng ẩm thực trước 10/5/2021.

- Xã Thượng Long phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tổ chức Mừng lúa mới đảm bảo đúng phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.538.402
Truy cập hiện tại 4.153