Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Huyện ủy Nam Đông Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”
False 4523Ngày cập nhật 19/04/2021

Sáng ngày 15/4/2021, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị, trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch và tổ chức quán triệt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ; xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện chuyên đề hằng năm tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn; cụ thể hóa những nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 vào Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ.

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị,thông qua những việc làm, hoạt động cụ thể đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và dần đi vào chiều sâu trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tại Hội nghị đã có 9 tập thể và 10 cá nhân được Ban Thường vụ Huyện ủy tuyên dương, khen thưởng. Nhiều tấm gương, mô hình, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực được ghi danh, tôn vinh và nhân rộng. Điển hình như: Đảng bộ Công an huyện thực hiện tốt phong trào “Công an nhân dân học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; chi bộ thôn Bha Bhar thực hiện tốt phòng trào cải tạo vườn tạp, làm hàng rào xanh, điện sáng nông thôn trong xây dựng mô hình nông thôn mới kiểu mẫu; Hội LHPN xã Hương Xuân, Hương Lộc, Hương Hữu thực hiện có hiệu quả mô hình nuôi heo đất…đã tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 6.232