Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM HUYỆN NAM ĐÔNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HIỆP THƯƠNG LẦN THỨ BA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
False 2163Ngày cập nhật 19/04/2021

          Căn cứ Điều 50 và 53 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2015; thực hiện Điều 19, Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN, ngày 15 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính Phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về việc Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Chiều ngày 15/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba nhằm thảo luận, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 

Dự Hội nghị có khách mời gồm: Ông Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ông Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; Bà Huỳnh Thị Lan – HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng  Ban Tổ chức Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, đại diện lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện. Thành phần tham dự Hội nghị: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện gồm 15 đại biểu có mặt (Vắng 03 có lý do).

Hội nghị đã được nghe Chủ tọa trình bày báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2021 - 2026.   Qua 31 biên bản được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn gửi về; cử tri nơi cư trú đã tín nhiệm 100% (Cử tri có mặt) 56 người tham gia ứng cử đảm bảo đủ điều kiện, tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu HĐND khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tọa trình bày danh sách 6 người viết đơn xin thôi tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hội nghị cũng đã được nghe Chủ tọa trình bày danh sách người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Sau khi tham gia các ý kiến, các đại biểu tham dự Hội nghị đã biểu quyết bằng hình thức giơ tay nhất trí với 15/15 vị đại biểu có mặt (Đạt tỷ lệ 100%) thống nhất những nội dung sau:

- Thống nhất theo bày báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Nam Đông, nhiệm kỳ 2021 – 2026 mà Chủ tọa đã trình bày.

- Thống nhất lập danh sách 50 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2020, trong đó: 

- Về cơ cấu thành phần:

- Nữ: 20 vị, chiếm tỷ lệ: 40%

- Ngoài Đảng: 02 vị, chiếm tỷ lệ 4%;

- Dân tộc thiểu số: 22 vị, chiếm tỷ lệ 44%;

- Tôn giáo: 01 vị, chiếm tỷ lệ 2% ;

- Trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 20 vị, chiếm tỷ lệ 40%;

- Tái cử: 18 vị, chiếm tỷ lệ: 36%;

* Trình độ học vấn:

- Trung học phổ thông: 49 vị, chiếm tỷ lệ: 98%;

- Trung cấp: 02 vị, chiếm tỷ lệ 4%;

- Cao đẳng, Đại học: 43 vị, chiếm tỷ lệ: 86%;

- Trên Đại học: 4 vị, chiếm tỷ lệ 8%;

Hội nghị kết thúc hồi 16 giờ 00 phút cùng ngày và biên bản được trình bày tại Hội nghị cho các vị đại biểu tham dự cùng nghe và thống nhất./.

 

Quang Tuấn -Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 125