Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Nam Đông tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020
False 6203Ngày cập nhật 15/04/2021

Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nam Đông khóa XVI, ngày 30/3/2021 đã tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020.

Với mục tiêu xây dựng ngành nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa trở thành một ngành kinh tế phát triển mạnh và bền vững, đóng vai trò quan trọng trong tăng nguồn thu nhập, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người nông dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế.

Qua 5 năm triển khai, toàn Huyện đã huy động hơn 130 tỷ đồng (khu vực tư nhân chiếm khoảng 25%). Cơ cấu kinh tế nông lâm, thủy sản chiếm 44,05%, trong đó: Nông nghiệp chiếm 62,6%, lâm nghiệp chiếm 34,7%, ngư nghiệp chiếm 2,7%. Thu nhập nhóm Nông lâm, thủy sản năm 2020 là 504,1 tỷ đồng, tăng 2,07 lần so với năm 2015. Tổng giá trị sản xuất ngành nông lâm ngư nghiệp năm 2020 đạt 490,59 tỷ đồng, đạt 99,4% KH (KH: 493,6 tỷ đồng). Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015 - 2020 là 4,26%/năm, trong đó Nông nghiệp tăng 3,25%, chiếm tỷ trọng 62,6%; Lâm nghiệp tăng 6,01%, chiếm tỷ trọng 34,7%; Ngư nghiệp: tăng 16,47%, chiếm 2,7%. Các sản phẩm chủ lực hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch (lương thực có hạt 4.695 tấn/năm, đạt 104,3% kế hoạch; Chuối 3.000 tấn/năm, đạt 100% kế hoạch; cao su 4.600 tấn/năm, đạt 109,5% kế hoạch; keo 7.098 ha, đạt 146,7% kế hoạch). Chăn nuôi cũng có bước phát triển khá, chú trọng phát triển theo hướng trang trại, một số trang trại đã áp dụng các công đoạn sản xuất theo quy trình nuôi công nghiệp, sản phẩm hàng hóa có chất lượng cao đáp ứng theo nhu cầu thị trường. Ngành lâm nghiệp được quan tâm và đẩy mạnh; diện tích rừng trồng của toàn huyện hiện nay là 7.098 ha; năng suất trung bình 80 tấn/ha/chu kỳ, sản lượng khai thác ước đạt 147.000 tấn/năm; thu nhập bình quân là 80 triệu đồng/ha/chu kỳ.

Tuy vậy, sức cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp còn thấp, sản xuất còn thiếu bền vững. Chưa có sự liên kết giữa người sản xuất với người tiêu dùng, chưa hình thành chuổi giá trị nông sản trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi còn chậm; công tác đầu tư, thâm canh của người dân còn yếu; công cụ sản xuất còn thô sơ, đặc biệt là các xã định canh định cư; cơ giới hóa vào sản xuất còn thấp, chủ yếu làm thủ công; việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất chưa nhiều, các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ chậm được nhân rộng; thu nhập trên một đơn vị diện tích còn thấp. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch còn nhiều vấn đề bất cập.

Thời gian tới, toàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống. Khoanh vùng, định hướng vùng sản xuất tập trung để chỉ đạo theo hướng trang trại, nông hộ quy mô lớn; tăng cường phát triển các loại cây trồng chủ lực có giá trị, hiệu quả cao như: cam Nam Đông, chuối đặc sản, dứa, cây dược liệu. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến vào sản xuất; tăng cường công tác quản lý nhà nước về giống cây trồng, vật nuôi trên địa bàn, nhất là các loại giống mới du nhập vào để đề phòng lây lan dịch bệnh.

https://tinhuytthue.vn

 

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 94