Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố Quyết định thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND xã Thượng Long
False 4493Ngày cập nhật 15/04/2021

Chiều ngày 13 tháng 4 năm 2021, Đoàn thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp tại UBND xã Thượng Long, xã Thượng Quảng và thị trấn Khe Tre do Chủ tịch UBND huyện Nam Đông thành lập đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra tại UBND xã Thượng Long

 

 Tham dự buổi công bố Quyết định thanh tra có Trưởng đoàn, phó trưởng đoàn và các thành viên Đoàn thanh tra theo Quyết định số 317 của Chủ tịch UBND huyện Nam Đông; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam và Trưởng các Đoàn thế xã Thượng Long.

Ông Lê Đăng Huề - Trưởng đoàn thanh tra quán triệt một số nội dung liên quan đến hoạt động thanh tra tại UBND xã Thượng Long

 

Tại buổi công bố Quyết định thanh tra, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện, ông Dương Cảnh Tuấn - Phó trưởng đoàn thanh tra đã công bố toàn văn Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 30/3/2021 của Chủ tịch UBND huyện về thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã Thượng Long, xã Thượng Quảng và thị trấn Khe Tre. Qua đó, ông Lê Đăng Huề - Chánh thanh tra huyện, Trưởng đoàn thanh tra đã nêu rõ mục đích, yêu cầu của cuộc thanh tra và đề nghị xã Thượng Long phối hợp tốt với Đoàn thanh tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

 

Đây là cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng việc quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp của UBND xã, phường, thị trấn và các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt. Thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. 

 

 

dctuan-Thanh tra huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.765.910
Truy cập hiện tại 3.825