Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
False 13432Ngày cập nhật 14/04/2021

Ngày 08/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 753/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế tài nguyên, tiền cấp quyền, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/4/2021.

Nội dung Quy chế nói trên có văn bản điện tử kèm theo.

UBND huyện thông báo và đề nghị các cơ quan, tổ chức có liên quan nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Tập tin đính kèm:
TCKH
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.933
Truy cập hiện tại 1.946