Tìm kiếm
 
 
 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

 

Triển khai "Tháng hành động vì an toàn thực phẩm" năm 2021
False 18386Ngày cập nhật 14/04/2021

Thực hiện Kế hoạch số 1001/KH-BCĐLNVSATTP ngày 19/3/2021 của Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021; Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động)

Công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, tạo được sự chuyển biến rõ rệt, tích cực, đạt được những thành tích quan trọng trên toàn diện các lĩnh vực. Công tác kiểm tra liên ngành, xử lý vi phạm được tăng cường ở tất cả các tuyến. Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần tích cực nâng cao nhận thức và chuyển biến hành động trong cộng đồng, thúc đẩy sản xuất thực phẩm sạch, an toàn. Tuy nhiên, nguy cơ không bảo đảm an toàn thực phẩm vẫn còn tồn tại. Việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm, đặc biệt là các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, trong khu dân cư vẫn khó khăn. Việc kinh doanh thực phẩm, đặc biệt là trên mạng xã hội diễn biến phức tạp, khó quản lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dung. Tình hình dịch covid-19 còn diễn biến phức tạp, vì vậy cần nâng cao cảnh giác trong phòng chống dịch, đồng thời phải đảm bảo phát triển sản xuất, kinh doanh. Chính vì vậy để tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh, và nâng cao nhận thức, kiến thức của người tiêu dùng trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình bình thường mới. Chủ đề Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 là: “Đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”.

II. MỤC TIÊU 1.

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính xác, kịp thời, toàn diện, có trách nhiệm về An toàn thực phẩm nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh trong thực thi pháp luật về ATTP.

2. Đẩy mạnh công tác kiểm tra về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tăng cường giám sát, hậu kiểm nhằm giảm thiểu ngộ độc do thực phẩm không an toàn. 

3. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm và giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn của các cá nhân, tổ chức sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kịp thời xử lý các sự cố mất an toàn thực phẩm (nếu xảy ra trên địa bàn quản lý).

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI:

1. Thời gian: Từ 15/4/2021 đến 15/5/2021.

2. Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn huyện.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG

Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm “Tháng hành động” năm 2021 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm; giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không an toàn. Gắn với trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm; phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Với chủ đề chính của năm 2021 như đã nêu trên, các hoạt động chính được triển khai như sau:

1. Tổ chức triển khai “Tháng hành động”

Căn cứ vào tình hình dịch bệnh trên địa bàn để tổ chức (Hội nghị hoặc Lễ phát động hoặc các hình thức khác như đoàn xe diễu hành.v.v... ) phổ biến công tác triển khai “Tháng hành động” ở địa bàn.

Thời gian: Từ ngày 15/4/2021 đến 20/4/2021.

2.Triểnkhaichiếndịchtruyềnthôngbảođảmantoànthựcphẩm(xemphụlụcI)

2.1. Công tác tổ chức

- Ban Chỉ đạo VSATTP huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Huy động hệ thống đài truyền thanh xã/thị trấn tham gia tuyên truyền chính sách, pháp luật, kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh, các sản phẩm, chuỗi thực phẩm an toàn, các sản phẩm truyền thống của địa phương nhằm quảng bá, khích lệ sản xuất sản phẩm thực phẩm an toàn, mang đậm nét truyền thống, đặc sản địa phương...

- Công khai các cơ sở, cá nhân bị phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm nhằm cảnh cáo, răn đe, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh thực phấm trái pháp luật.

2.2. Đối tượng ưu tiên truyền thông

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm;

- Chính quyền các cấp; các cơ quan chức năng;

- Người tiêu dùng.

 

2.3. Nội dung truyền thông

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn bảo đảm an toàn điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ sơ chế, chế biến thực phẩm; vệ sinh cá nhân trong việc phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.

- Tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tăng cường trách nhiệm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm theo quy định của pháp luật.

- Tuyên truyền, phổ biến, vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn, nói không với thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng. Hiểu đúng, dùng đúng thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

3. Hoạt động kiểm tra liên ngành trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2021 (Phụ lục II).

3.1. Tại huyện

Ủy ban nhân dân huyện thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện tiến hành kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh và chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác giám sát, hậu kiểm, cảnh báo nguy cơ, cần xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.

3.2. Tại các xã, thị trấn

Căn cứ vào Kế hoạch triển khai Tháng hành động năm 2021 của huyện và các văn bản hướng dẫn, Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm các địa phương chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra Tháng hành động tại địa phương.

Tập tin đính kèm:
Võ Thị Kim Chi
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.662.333
Truy cập hiện tại 437