Tìm kiếm
Hội nghị Huyện ủy lần thứ 4 (khóa XVI) mở rộng
False 1628Ngày cập nhật 01/04/2021

Sáng ngày 30/3/2021, Huyên ủy Nam Đông tổ chức Hội nghị lần thứ 4, khóa XVI (mở rộng) để bàn và thống nhất những nội dung quan trọng theo thẩm quyền. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – UVTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các ban, UBKT và Văn phòng Tỉnh ủy.

          Trong một 01 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 4, khóa XVI đã hoàn thành chương trình đề ra. Các đồng chí đại biểu tham dự Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ thực hiện quy trình bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 -2025, 2021 – 2026. Thảo luận, cho ý kiến vào các nội dung: tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 08/4/2011 của Huyện ủy về xây dựng Nam Đông thành huyện nông thôn mới; tổng kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 23/6/2016 của Huyện ủy về phát triển nông nghiệp, giai đoạn 2016 -2020; đề án, nghị quyết về nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, giai đoạn 2021 -2025; công tác tài chính Đảng năm 2020.

Lê Minh Huân
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.417.403
Truy cập hiện tại 4.049