Tìm kiếm
HỘI NGHỊ SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA THƯỜNG TRỰC HĐND, UBND VÀ UBMT HUYỆN NHIỆM 2016 - 2021
False 1783Ngày cập nhật 03/03/2021

          Thực hiện quy định tại Điều 15, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QC-HĐND-UBND-UBMT, của Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong việc thực hiện quy chế phối hợp trong một năm qua và đề ra một số phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. Chiều ngày 26/01/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021

 

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Trần Quốc Phụng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Huỳnh Thị Lan – Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí Trưởng, Phó Ban Pháp chế, Ban Kinh tế của HĐND huyện, lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND.

Trong năm 2020, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thường xuyên phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân.      Qua đó, nhân dân đã nắm bắt được tình hình chung của huyện, có sự thống nhất, đồng thuận, cùng với chính quyền tổ chức thực hiện hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện kịp thời nắm bắt những tâm tư nguyên vọng, ghi nhận các ý kiến chính đáng của nhân dân và phản ánh với Huyện ủy, HĐND, UBND có những giải pháp phù hợp, động viên người dân, các tổ chức tham gia vào quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.

 

UBMTTQVN huyện Nam Đông
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.327.331
Truy cập hiện tại 1.851